Издаваштво ПБФ

СРПСКА ТЕОЛОГИЈА У XX ВЕКУ

Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати књ. 10

Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати књ. 10 (2011) 

Приредио: Богољуб Шијаковић

ISSN 1452-7804

Овај зборник доноси радове десетог научног скупа „Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати“, организованог 27. и 28. маја 2011. на Православном богословском факултету у Београду у склопу пројекта „Српска теологија у двадесетом веку“, који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије (евиденциони број 179078). 

 

Садржај

 

Уводно слово (БШ) 

Родољуб Кубат: Писмо у духу отаца 

Предраг Драгутиновић: Књижевне форме тумачења Новога завета и њихова рецепција код српских тумача 

Андреј Јефтић: Питање научности теологије у српској теолошкој мисли 20. вијека 

Владислав Пузовић: Личност и дело проф. др Александра Павловича Доброклонског (I део) 

Богдан Лубардић: Јустин Поповић у Оксфорду

Богољуб Шијаковић: Лазар Т. Перовић као философски и теолошки писац 

Владан Перишић: Христолошка антропологија Карла Барта 

Марко Вилотић: Однос природе и благодати у делу Карла Ранера 

Ненад Милошевић: Типик – на размеђу литургијског идеализма и реализма 

Србољуб Убипариповић: Богослужбена употреба хлеба у Православној Цркви у светлу српске теологије 20. века 

Владимир Вукашиновић: Још један осврт на теологију Петронија Трбојевића 

Драгомир Сандо: Смисао „лепога“ у хишћанској педагогији 

Предраг Пузовић: Задарска богословија 

Ксенија Кончаревић: Посланица као жанр сакралне комуникације: лингвистички и лингводидактички аспекти 

Зоран Ранковић: Црквенословенска ортоепска норма у нотним зборницима српског црквеног појања 

Драган Ашковић: Прилог проучавању утицаја теолошке мисли на обликовање музичког стила у богослужењу 

Драган Новаковић: Конкордат Краљевине Србије са Ватиканом из 1914. 

Александар Раковић: Међуверски дијалог Србије и Индонезије (2011), позитивно искуство у државној политици Републике Србије