Издаваштво ПБФ

СРПСКА ТЕОЛОГИЈА У XX ВЕКУ

Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати књ. 12

Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати књ. 12 (2012) 

Приредио: Богољуб Шијаковић

ISSN 1452-7804

Овај зборник доноси радове дванаестог научног скупа „Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати“, организованог 25. маја 2012. на Православном богословском факултету у Београду у склопу пројекта „Српска теологија у двадесетом веку“, који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије (евиденциони број 179078). (На истом месту одржани су 26. октобра 2006. први, 24. и 25. маја 2007. други, 28. децембра 2007. трећи, 30. маја 2008. четврти, 26. децембра 2008. пети, 29. маја 2009. шести, 25. децембра 2009. седми, 28. маја 2010. осми, 16. децембра 2010. девети, 28. и 29. маја 2011. десети, 23. децембра 2011. једанаести, 25. маја 2012. дванаести, 21. децембра 2012. тринаести, 24. маја 2013. четрнаести, 14. децембра 2013. петнаести, а 30. маја 2014. шеснаести скуп. Радови прва два скупа објављени су 2007, радови трећег 2008, четвртог 2009, петог, шестог, седмог и осмог 2010, деветог и десетог 2011, једанаестог и дванаестог 2012, тринаестог и четрнаестог 2013, петнаестог и шеснаестог 2014. у истоименим зборницима као књиге 1‒16.)

 

Садржај

 

Уводно слово (БШ) 

Родољуб Кубат: Рeцeпциja истoриjскo-критичкe мeтoдe кoд српских стaрoзaвeтникa 

Владан Таталовић: Aqua et vinum: Историја егзегезе и тумачење Свадбе у Кани Галилејској (Јн 2:1-12) део I 

Предраг Драгутиновић: Значај критике текста за српске преводе Новога завета

Србољуб Убипариповић: Богослужбени круг читања светописамских одељака – порекло, изазови и перспективе (II део) 

Ненад Милошевић: Света тајна јелеосвећења у древним литургијским списима (од 1. до 8. века) 

Владимир Антић: Допринос др Дамаскина Грданичког развоју српског народног појања у ХХ веку 

Владан Перишић: Карл Барт о природној теологији и поретцима творевине 

Андреј Јефтић: Појам логике у српском апологетском и неопатристичком дискурсу 

Марко Вилотић: Богословски профил јеромонаха Михаила Ђусића 

Владимир Вукашиновић: Theologia Petica Миодрага Павловића 

Ксенија Кончаревић: О базичним конституентама стилистике сакрума 

Зоран Ранковић: О речницима црквенословенскога језика у Срба 

Драган Новаковић: Уговор Књажевине Црне Горе са Светом столицом из 1886. године 

Владислав Пузовић: Завршни радови Срба на Кијевској духовној академији (1869-1899) 

Предраг Пузовић: Сарајевска богословија 

Драгомир Сандо: Богословско-катихетски институт при Богословском факултету СПЦ у Београду 1990–2003 (2007) 

Богољуб Шијаковић: Институт за теолошка истраживања Православног богословског факултета у Београду 

Аутори 1 (2007) – 12 (2012)