Издаваштво ПБФ

МОНОГРАФИЈЕ

Српска Православна Црква у законодавству Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и Краљевине Југославије

Назив дела: Српска Православна Црква у законодавству Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и Краљевине Југославије

Аутор: Драган Новаковић 

Година издања: 2015

Страна: 309

ISBN: 978-86-7405-170-2

Ова књига је настала у оквиру пројекта Православног богословског факултета Универзитета у Београду под насловом „Српска теологија у ХХ веку, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (евиденциони број пројекта 179078) Први део истраживања публикован је 2010. године у књизи „Државно законодавство о православној Цркви у Србији од 1804. до 1914. године“, коју је објавио Институт за теолошка истраживања Православног богословског факултета у Београду. Значајан подстицај да се истраје у раду и заврши књига, представљале су одлуке уредништава најзначајнијих часописа у земљи и региону, да после позитивних рецензија, током десетогодишњег периода објаве поједине делове из обе књиге.  Период социјалистичке Југославије није у овој књизи предмет интересовања због познатог односа према религији и деловању цркава и верских заједница и сазнања да су Основни закон о правном положају верских заједница из 1953. године са важењем за целу државу и Закон о правном положају верских заједница Републике Србије из 1977. године, донети без учешћа Српске Православне Цркве и да су се односили на све „верске заједнице“ без обзира на број верника, историјску улогу, значај у формирању народне свести или допринос развоју државе. Др Драган Новаковић је свој плодоносни радни век завршио на месту помоћника директора Упаве за сарадњу са Црквама и верским заједницама и кроз дугогодишњи рад са црквенимустановама и јединицама оставио је плодоносне трагове у раду, истраживању и деловању у остваривању резултата на пољу научног, црквеног и духовног живота.