Издаваштво ПБФ

МОНОГРАФИЈЕ

Човек заједнице у Христу

Назив дела: Човек заједнице у Христу. „Учествовање у Богу“ у богословској антропологији Светог Григорија Богослова и Светог Максима Исповедника.
Аутор: Максим Васиљевић
Година издања: 2015
Страна: 479
ISBN: 978-86-7405-167-2

Ову докторску дисертацију, Епископ Максим је написао и одбранио на грчком језику. Њен поднаслов поближе одређује предмет истраживања: „Учествовање у Богу“ у богословској антропологији Светог Григорија Богослова и Светог Максима Исповедника. С правом писац ове доста опширне и, што је важније, садржински и тематски богате патролошке и догматско-историјске расправе истиче у свом предговору: „ ... Иако у основи антрополошкога и, шире гледано, еклишиолошкога карактера, наша студија – испитује главне и нераздвојне одлике богословског учења о учешћу у Богу и предлаже основни нацрт за проучавање хришћанске антропологије, чије је средиште у схватању човека као личног бића и бића у односу са другима.