Издаваштво ПБФ

БОГОСЛОВЉЕ

БОГОСЛОВЉЕ - часопис Православног богословског факултета Универзитета у Београду

БОГОСЛОВЉЕ је научни часопис Православног богословског факултета Универзитета у Београду и један је од најстаријих српских научних часописа. Услед ратних и поратних околности Богословље није излазило од 1940. до 1956. Часопис је првенствено усмерен на објављивање резултата богословских и религијских истраживања.

Богословље негује интердисциплинарни приступ, па је часопис стога отворен и за сарадњу са другим научним областима. Часопис је посебно отворен за истраживања и богословске рефлексије  везане за области друштвено-хуманистичких наука као што су  философија, социологија, педагогија, психологија, право, књижевност, етика и биоетика, али и природних наука, уколико се баве аспектима који додирују богословску тематику.

Часопис објављује радове и на енглеском, немачком, франсцуском и руском језику.

ISSN: 0006-5714

Прва година излажења: 1926.

Годишња учесталост излажења: 2

Подручје покривања: Друштвено-хуманистичке науке; Теологија

Права коришћења: Потпуни текстови радова могу се бесплатно користити за личну, научну и едукативну сврху уз поштовање ауторских права аутора и издавача.

Штампање часописа помажу Патријаршијски управни одбор и Министарство правде – Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама.